Kievit

1 lichtblauwe vlag met 2 tekens

Details

coordinator
Frank Majoor
website geen
cr-birding https://cr-birding.org/node/3181
ringgebied Nederland, diverse locaties
vogels 932
waarnemingen 2042, waarvan 1075 vangsten
ringed in 2015 to 2019

Tot in de jaren tachtig nam de broedpopulatie van de Kievit in Nederland toe, maar daar is rond 1990 duidelijk een verandering in gekomen. In 2013 was nog ongeveer de helft van de broedaantallen van 1990 aanwezig. De laatste schatting van het aantal broedparen ligt tussen de 160.000 - 240.000 (Weidevogelbalans 2013). Waarom neemt de Kievit tegenwoordig met bijna 5% per jaar af? Er zijn sterke aanwijzingen dat steevast te weinig Kieviten hun eerste weken overleven. Daarom doen we in 2016 onderzoek naar de overleving van kuikens. Daarbij kijken we ook naar het effect van bepaalde maatregelen op de overlevingskansen. De kennis die we daarmee opdoen is onmisbaar bij het treffen van de juiste maatregelen om de Kievit weer een kans te geven. Uw waarnemingen van jonge kieviten met codevlaggen kunnen aan dit onderzoek bijdragen!

Voorbeeld vogel

9T
Korte notatie: Pf-9T
Dit is een willekeurig voorbeeld van een vogel die niet hoeft te bestaan.

Invoeren van gegevens