Strandplevier

1 witte ring met 2 tekens

Details

coordinator
Sander Lilipaly
website geen
cr-birding https://cr-birding.org/node/5464
ringgebied The Netherlands, SW Delta, IJsselmeer area and Wadden Sea
vogels 83
waarnemingen 409, waarvan 88 vangsten
ringed in 2020 to 2021

Vanaf 2020 worden in de Delta, IJsselmeergebied en Waddenzee vijf soorten pionier kustbroedvogels geringd met kleurringen om de verplaatsingen beter in beeld te krijgen en de overleving beter te bepalen. Het betreft de volgende soorten: Kluut, Strandplevier, Bontbekplevier, Visdief en Dwergstern. Er worden adulten en grote jongen geringd.

Voorbeeld vogel

6P
Korte notatie: W-6P explanation
Dit is een willekeurig voorbeeld van een vogel die niet hoeft te bestaan.

Invoeren van gegevens