disclaimer

Door waarnemingen toe te voegen aan deze project specifieke database gaan waarnemers ermee akkoord dat hun waarnemingen door de projectspecifieke coördinator alleen of samen met anderen of na toestemming van de projectcoördinator door derden voor onderzoek gebruikt worden. Het staat waarnemers vrij hun eigen waarnemingen te allen tijde te gebruiken. Gebruik door waarnemers van andere data dan de eigen waarnemingen uit deze database (ringdata en waarnemingen van derden) wordt nagestreefd, maar is uitsluitend mogelijk indien toestemming van de betrokken projectcoördinator(en) is verkregen.

De voorwaarden voor gebruik van waarnemingen en ringgegevens zoals opgeslagen in deze database zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen projectcoördinatoren en de eigenaren van deze database (daarbij vertegenwoordig door het Hoofd van het Vogeltrekstation van het NIOO-KNAW). Het uitgangspunt daarbij is dat Projectcoördinatoren eigenaar zijn van alle gegevens waarbij er daarnaast een algemeen streven is dat gegevens zoveel als mogelijk worden gebruikt voor toegepast en fundamenteel onderzoek.

Geïnteresseerde partijen die de in deze database opgeslagen gegevens zouden willen gebruiken kunnen of contact opnemen met de specifieke projectcoördinator (zie projecten pagina) of via project@cr-birding.org waarna met projectcoördinator contact wordt opgenomen.

Er wordt alle moeite gedaan om fouten in deze applicatie en database te voorkomen. De eigenaren van deze applicatie en database zijn echter niet verantwoordelijk voor enige schade die voortvloeit uit gebruik van data uit deze applicatie en database.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen door het sturen van een e-mail naar project@cr-birding.org .

ga terug