Scholekster

2 inscriptie-ringen + tibia-ring

Details

coordinator
St. Ond. Scholekster (Bruno Ens)
website http://www.wadertrack.nl/
cr-birding https://cr-birding.org/node/5549
Facebook https://www.facebook.com/groups/561226187257465/
ringgebied The Netherlands (spread across the country) and German Wadden Sea
vogels 10033
waarnemingen 202142, waarvan 10284 vangsten
ringed in 1983 to 2022

Jaarlijks worden, verspreid over Nederland en in Sleeswijk-Holstein, enkele honderden Scholeksters van individueel herkenbare kleurringen voorzien. Zowel volwassen dieren als bijna vliegvlugge kuikens worden gekleurringd.

Aflezingen van die dieren maken het mogelijk om:

  1. De (jaarlijkse) overleving te schatten en te onderzoeken waar die overleving van afhangt (leeftijd, kwaliteit broedgebied, kwaliteit overwinteringsgebied, winterweer).
  2. De relatie tussen broedgebied en overwinteringsgebied vast te stellen (waar overwinteren de Scholeksters die in een bepaald gebied broeden en omgekeerd) en ook de plaatstrouw aan die gebieden.
  3. De vraag te beantwoorden waar de uitgevlogen Scholeksters zich later als broedvogel vestigen (in het gebied waar ze opgroeiden, of heel ergens anders en is er in het laatste geval een relatie met het habitat waar ze opgroeiden?).

Deze kennis is van groot belang om te achterhalen waarom de populatie van deze langlevende vogelsoort (record is 46 jaar) zo dramatisch snel afneemt in Nederland : als gevolg van een jaarlijkse afname van 5% zijn de aantallen sinds 1990 meer dan gehalveerd.

Dit onderzoek is een samenwerking tussen NABU, NIOO-KNAW, Sovon Vogelonderzoek Nederland, Stichting Onderzoek Scholekster (SOS), RuG en WMR.

Voorbeeld vogel

 
   
K
Z
Korte notatie: RY-CKYZ explanation
Dit is een willekeurig voorbeeld van een vogel die niet hoeft te bestaan.

Invoeren van gegevens