Grote Stern

ring met 3 tekens (eerste=N H J V T A of 2 (met [.]) of N T V op variabele posities)

Details

coordinator
Ruben Fijn
website https://www.buwa.nl/grote_sterns_uit_de_delta
cr-birding https://cr-birding.org/node/2749
Facebook https://www.wur.nl/en/Research-Results/Research-Institutes/marine-research/expertise-areas/Marine-monitoring/Following-Sandwich-Terns-through-colour-rings.htm
ringgebied The Netherlands >> Delta (Haringvliet, Grevelingen), Holland (de Putten), and Wadden Sea (Texel, Ameland, Griend)
vogels 7514
waarnemingen 51365, waarvan 8233 vangsten
ringed in 1995 to 2021

Grote sterns uit de Delta

Grote sterns zijn iconische broedvogels in een zeer beperkt aantal kolonies, die met name van april tot september langs de Nederlandse kusten te vinden zijn, alhoewel ook elk jaar een klein deel overwinterd. Daarnaast maakt een groot deel van de overige sterns uit West-Europese kolonies (zowel ten zuiden als ten noorden van ons) gebruik van onze wateren in de trektijd. In die periode is de soort ook tot ver buiten de kustzone aan te treffen. Sinds een grote dip in de jaren ’60 van de vorige eeuw nemen de aantallen gestaag toe in Nederland. Het laatste decennium zien we een afvlakking van deze groei maar de aantallen zijn nog altijd slechts de helft van het niveau van de jaren tussen grofweg 1930 en 1960.

Sinds 2010 heeft een kleine groep vrijwilligers, onderdeel van de Ringgroep Delta, in drie kolonies in de Delta bijna 3000, zowel juveniele als adulte, grote sterns van een kleurring voorzien. Het grootste deel van de deelnemers aan dit project zijn werkzaam bij Bureau Waardenburg (Culemborg), het Instituut voor Natuur- en Bos Onderzoek (Brussel) en Delta Project Management (Vlissingen). Hoofddoel van dit onderzoek is antwoorden te vinden op de vraag in welke kolonies deze vogels zich als adulten gaan vestigen, waarbij de hamvragen vanuit de populatiedynamica zijn: hoe plaatstrouw juvenielen en adulte sterns zijn en op de lange termijn wat hun overleving is. Daarnaast zijn we ook heel geïnteresseerd in prospecting gedrag en dispersie vlak na het broedseizoen, en van welke tussenstopgebieden ze tijdens de trek gebruik maken en waar ze overwinteren. Tot nu toe zijn al vele waarnemingen bij ons binnengekomen met een geografische spreiding van Noord Schotland tot de Oostkaap in Zuid Afrika en ook uit de Middellandse Zee, maar we hopen natuurlijk op nog veel meer informatie! Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat veel van de grote sterns uit de Delta met name na het broedseizoen eerst naar het noorden gaan alvorens naar het zuiden te vertrekken. Wij hopen dat iedereen fanatiek naar de pootjes van grote sterns gaat kijken en afgelezen ringnummers doorgeeft via de site, eventueel voorzien van een foto. De ringen zijn blauw, wit, geel of lime van kleur, en beginnen altijd met een ’N’, een ‘H’, of een ‘2', en daarna zijn cijfers en letters mogelijk. Voor meer informatie of vragen omtrent dit programma kunt u contact opnemen met de project coördinator Ruben Fijn.

Voorbeeld vogel

NA8
Korte notatie: L-NA8 explanation
Dit is een willekeurig voorbeeld van een vogel die niet hoeft te bestaan.

Invoeren van gegevens