Visdief

witte vlag met 3 tekens (eerste = N P R S of T)

Details

coordinator
Petra Manche
website https://www.sovon.nl/onderzoek/onderzoeksthemas/kust-en-grote-wateren/zoute-wateren/wij-wadvogels
cr-birding https://cr-birding.org/node/5461
ringgebied The Netherlands: IJsselmeer area, Wadden Sea, province Friesland and Overijssel
vogels 974
waarnemingen 2729, waarvan 1091 vangsten
ringed in 2020 to 2023

Vanaf 2020 worden in de Delta, IJsselmeergebied en Waddenzee vijf soorten pionier kustbroedvogels geringd met kleurringen om de verplaatsingen beter in beeld te krijgen en de overleving beter te bepalen. Het betreft de volgende soorten: Kluut, Strandplevier, Bontbekplevier, Visdief en Dwergstern. Er worden adulten en grote jongen geringd.

Voorbeeld vogel

NNJ
Korte notatie: Wf-NNJ explanation
Dit is een willekeurig voorbeeld van een vogel die niet hoeft te bestaan.

Invoeren van gegevens