Damarastern

blauwe gele of witte vlag met 2 tekens

Details

coordinator
Ruben Fijn
website https://www.yourtern.org/
cr-birding https://cr-birding.org/node/5774
Facebook https://www.facebook.com/YourTernProject
ringgebied Namibia
vogels 181
waarnemingen 938, waarvan 197 vangsten
ringed in 2020 to 2024

Damara Stern onderzoek in Namibie

De Damara Stern is een bijzondere zeevogel waarvan meer dan 80% van de wereldpopulatie broedt langs de Namibische kusten. Van oudsher was bekend dat de soort in de zomer (Oct-Feb) broedt en daarna naar Centraal Africa (Nigeria tot Ghana) vertrekt voor de winter. In Zuid Namibië (het gebied rond Lüderitz) wijst langjarige monitoring echter uit dat een grote groep vogels ook in de winter hier aanwezig is. En ook worden hier in de winter een relatief groot aantal recent uitgevlogen jongen gezien, wat zou kunnen duiden om broedactiviteiten in de winter. De vraag is nu of deze groep überhaupt grootschalige bewegingen vertoond, waar ze broeden, en of ze helemaal gescheiden zijn van hun soortgenoten elders. Informatie van deze groep vogels in hard nodig voor een goede bescherming van de soort in de regio.

Het YourTern Project (yourtern.org) heeft als doel om deze specifieke kennisleemtes in te vullen om daarmee op een goede manier het Nationale “Damara Tern Species Action Plan” van data te voorzien. Daarom zijn we een kleurringproject gestart aan verschillende groepen Damara Sterns langs de kusten van Zuidelijk Afrika. Hiervoor vangen we broedvogels op het nest, maar ook vogels op dagrustplaatsen op stranden. Daarnaast gaan we actief op zoek naar broedplaatsen in de winter tijdens expedities de woestijn in. Daarnaast heeft YourTern Project als doel om een lespakket te ontwikkelen dat is gericht op schoolkinderen en dat gaat over het promoten van natuurbeleving en natuurbeschermingsgedrag. Wij proberen dit te doen aan de hand van Social Marketing principes met behulp van aansprekend en interactief materiaal zoals bordspellen en stripboeken. Hiervoor werken we samen met wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Namib Desert Environmental Education Trust (NaDEET.org).

Blijf op de hoogte van verslagen, artikelen en nieuws uit het veld op de website en onze facebookpagina (https://www.facebook.com/YourTernProject).

Voorbeeld vogel

AA
Dit is een willekeurig voorbeeld van een vogel die niet hoeft te bestaan.

Invoeren van gegevens