Houtduif

1 oranje ring met 2 tekens

Details

coordinator
Jort Verhulst
website geen
cr-birding https://cr-birding.org/node/6477
ringgebied The Netherlands, Den Haag and Utrecht
vogels 64
waarnemingen 320, waarvan 71 vangsten
ringed in 2023

Inleiding: 1) Houtduif is een algemene soort, maar er zijn relatief weinig ringdata. In de Vogeltrekatlas staan voor houtduif een kleine 15.000 ringvangsten. In vergelijking met bijvoorbeeld merel (ruim 400.000) en zwartkop (bijna 600.000) lijkt dat niet helemaal te verklaren door verschil in populatiegrootte, 2) De soort wordt in Europa uitgebreid bejaagd, 3) Het aantal geringde vogels lijkt de laatste decade af te nemen.

Onderzoeksvragen: 1) overleving, ook van juvenielen vs. adulten. Bij deze relatief grote soort kunnen we dit ook mooi over de tijd monitoren, 2) dispersie van jongen, 3) plaatstrouw van adulten, 4) rol van houtduiven bij zoönotische ziekten.

Onderzoekslocaties: Houtduiven worden gekleurringd in asielen in Den Haag, Utrecht en Amsterdam. Daarnaast worden er ook houtduiven gevangen op de vogelringstations in Meijendel en De Haar (bij Utrecht). Tot slot worden er binnen dit project houtduiven gekleurringd in de Vogelwijk in Den Haag.

Voorbeeld vogel

5A
Korte notatie: O-5A explanation
Dit is een willekeurig voorbeeld van een vogel die niet hoeft te bestaan.

Invoeren van gegevens