privacy beleid

Je privacy wordt wettelijk beschermd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ofwel de ‘privacywet’. Beheerders van privacy gegevens moeten zich aan allerlei regels houden en jij hebt mogelijkheden om voor jezelf op te komen bij de verwerking van je persoonsgegevens. Organisaties moeten jouw toestemming hebben om die gegevens op te slaan en te verwerken. Je hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van vastgelegde persoonsgegevens.

Het privacy regelement van CR-Birding Submit is algeleid van die van de mede-eigenaren Vogeltrekstation NIOO-KNAW en Sovon Vogelonderzoek Nederland.

Wij zullen je persoonsgegevens nooit doorleveren aan of inzichtelijk maken voor derden, uitgezonderd eventuele ‘verwerkers’ met wie we vooraf afspraken maken over hoe om te gaan met privacy gegevens.

Inzien onder 'Gebruikersinstellingen'

Belangrijk is dat je na het inloggen op de website via "Gebruikersinstellingen" in het menu-item met je naam je persoonsgegevens kan inzien en/of kan wijzigen. We vragen je om de inhoud van ons privacybeleid te bekijken. Het gebruiken van de site daarna betekent automatisch dat je akkoord bent met hoe wij met je persoonsgegevens omgaan.

Veiligheid van gegevens

We zullen je persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken of ter inzage geven. Ze blijven dus veilig binnen de CR-Birding Submit. Onder persoonsgegevens worden in dit verband NAW-gegevens verstaan (naam-adres-woonplaats) maar ook telefoonnummers en email-adressen.

Informeren

Intern gebruiken we je persoonsgegevens alleen voor de doelstellingen van de site: je zo goed mogelijk informeren over de waarnemingen van door jouw waargenomen vogels en natuurlijk de communicatie rondom aangeleverde gegevens.

Functionaris gegevensbescherming

Sovon heeft een Functionaris gegevensbescherming aangemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit. De Functionaris ziet er eveneens op toe dat CR-Birding Submit voldoet aan de eisen van de AVG.

Raadpleeg voor alle details onze privacyverklaring. Heb je vragen of over het privacybeleid? Stel ze aan privacymedewerker@sovon.nl.

ga terug