Bontbekplevier

1 witte ring met 2 tekens

Details

coordinator
Floor Arts
website geen
cr-birding http://www.cr-birding.org/node/2466
ringgebied The Netherlands: SW Delta, IJsselmeer area and Wadden Sea
vogels 65
waarnemingen 111, waarvan 68 vangsten
ringed in 2014 to 2020

Vanaf 2020 zullen in de Delta, IJsselmeergebied en Waddenzee vier soorten pionier kustbroedvogels kleurringen krijgen om de verplaatsingen beter in beeld te krijgen en de overleving beter te bepalen. Het betreft de volgende soorten: Kluut, Strandplevier, Bontbekplevier en Visdief. Er worden adulten en grote jongen geringd.

Voorbeeld vogel

VC
Korte notatie: W-VC explanation
Dit is een willekeurig voorbeeld van een vogel die niet hoeft te bestaan.

Invoeren van gegevens