Stadsduif

1 ring met 2 tekens

Details

coordinator
Henri Zomer
website geen
cr-birding https://cr-birding.org/node/3558
ringgebied The Netherlands, Groningen
vogels 347
waarnemingen 1457, waarvan 404 vangsten
ringed in 2016 to 2021

DE WAARNEMINGEN UIT HET VERLEDEN WORDEN DIT NAJAAR TOEGEVOEGD

Het stadsduiven project in Groningen is gestart in 2016 als een semi-RAS project waarin op verschillende locaties (parken, binnenstad, winkelcentra) stadsduiven worden gevangen en uitgerust met een kleurring. Middels het kleurringonderzoek wordt getracht een antwoord te verkrijgen op vragen over populatiegrootte, overleving en gebiedsgebruik.

Tegelijkertijd wordt de geringde stadsduiven populatie in een samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen als onderzoekspopulatie gebruikt. Jaarlijks wordt er door enkele bachelor studenten in een kort project onderzoek gedaan naar de partnerkeuze en in masterprojecten waarbij studenten bijvoorbeeld kijken naar het lerend vermogen. Daarnaast is de stadsduif een goed model organisme voor onderzoek naar de relatie tussen darmflora en de ecologie en fysiologie van vogels, zoals aanpassingen aan seizoensvariatie in de omgeving (zomer vs winter), en de effecten van urbanisatie hierop.

Voorbeeld vogel

M7
Korte notatie: R-M7 explanation
Dit is een willekeurig voorbeeld van een vogel die niet hoeft te bestaan.

Invoeren van gegevens